Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 101 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. That they therefore fear, because their whole property is embarked with them on the ocean; and that they forbode evil in their hearts, because it may swallow them up, and they may perish in it?

And therefore they fear, because all their good treasures go into the sea with them, and they are troubled in their hearts that the sea might swallow them and they perish in it.

And therefore do they fear because all their goodly possessions go upon the sea with them, and they have evil forebodings of heart that the sea will swallow them and they will perish therein.

Huru de frukta, emedan hela deras egendom är om bord med dem på hafvet, och huru de förespå sig ondt i sina hjertan, emedan det kan uppsvälja dem och låta dem förgås i sig?

emedan alla deras yppersta ägodelar sjönko ned i hafvet och de frukta i sitt hjärta, att hafvet skall uppsluka dem själfva och de förgås däri.Previous Chapter

Parallel Translations
101 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET