Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 101 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
7. Is it not at his rebuke dried up, and alarmed; while all its fish with everything contained in it die? And will not you, sinners, who are on earth, fear him?

It dries up at his threats, and is afraid, and all its fish die, and all that is in it; and ye sinners who are on the earth do not fear him.

And at His reproof it is afraid and dries up, and all its fish die and all that is in it; But ye sinners that are on the earth fear Him not.

Blir det icke genom Hans näpst uttorkadt och förfäradt, medan all dess fisk och all ting, som deri finnes, dör? Och viljen J icke, J syndare, som ären på jorden, frukta Honom?

Vid hans hotelse torkar det bort och blir förskräckt, och alla dess fiskar dö och allt som är däri. Och I syndare, som ären på jorden, frukten honom icke.Previous Chapter

Parallel Translations
101 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET