Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 101 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
9. Are not the commanders of ships terrified at the ocean? And shall not sinners be terrified at the Most High?

Do not the kings of the ships fear the sea? but the sinners do not fear the Most High.

Do not the sailors of the ships fear the sea? Yet sinners fear not the Most High.

Äro icke befälhafvarne på skeppen förskräckta för oceanen? Och böra icke syndare förskräckas för den Aldrahögste?

Frukta icke alla skeppens konungar hafvet? Men syndarna frukta icke den Högste!Previous Chapter

Parallel Translations
101 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET