Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 101 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
9. Are not the commanders of ships terrified at the ocean? And shall not sinners be terrified at the Most High?

Do not the kings of the ships fear the sea? but the sinners do not fear the Most High.

Do not the sailors of the ships fear the sea? Yet sinners fear not the Most High.

Äro icke befälhafvarne på skeppen förskräckta för oceanen? Och böra icke syndare förskräckas för den Aldrahögste?

Frukta icke alla skeppens konungar hafvet? Men syndarna frukta icke den Högste!Förra Kapitlet

Parallel Translations
101 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET