Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 102 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. In those days, when He shall cast the calamity of fire upon you, whither will you fly, and where will you be safe? And when He sends forth his word against you, are you not spared, and terrified?

And in those days when he brings a painful fire upon you, whither will ye flee, and where will ye save yourselves? and when he brings his word upon you, will ye then not be aghast and fear?

In those days when He hath brought a grievous fire upon you, Whither will ye flee, and where will ye find deliverance? And when He launches forth His Word against you Will you not be affrighted and fear?

I dessa dagar, då Han skall kasta eldens olycka öfver eder, hvart viljen J fly, och hvar viljen J blifva säkre? Och när Han utsänder sitt ord emot eder, ären J icke skonade och förskräckte?

I de dagarna, då han sänder öfver eder pinans eld, hvart viljen I fly och rädda eder? Och när han skickar sitt ord till eder, skolen I då icke blifva förfärade och bäfva?Previous Chapter

Parallel Translations
102 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET