Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 102 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. All the luminaries are agitated with great fear; and all the earth is spared, while it trembles, and suffers anxiety.

And all the luminaries will tremble in great fear, and all the earth will be aghast, and will tremble and quake.

And all the luminaries shall be affrighted with great fear, And all the earth shall be affrighted and tremble and be alarmed.

Alla himlakropparne skakas med stor fruktan, och hela jorden skonas, medan den darrar och lider ångest.

Alla ljusen skola skälfva af stor räddhåga och hela jorden varda förskräckt och darra.Previous Chapter

Parallel Translations
102 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET