Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 102 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. Fear not, souls of the righteous; but wait with patient hope for the day of your death in righteousness.

Fear not, ye souls of the just, and hope for the day of your death in justice.

Fear ye not, ye souls of the righteous, And be hopeful ye that have died in righteousness.

Frukten icke, J de rättfärdigas själar, utan afbiden med tåligt hopp dagen för eder död i rättfärdighet.

Rädens icke, I de rättfärdigas själar, och hoppens på den dag, då I skolen dö i rättfärdighet.Previous Chapter

Parallel Translations
102 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET