Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 102 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. What will be within their grasp, and what before their eyes for ever? For behold they are dead; and never will they again perceive the light.

And what will they receive, and what will they see to eternity? For behold they too have died, and from now on to eternity they do not see the light."

And what will they receive and what will they see for ever? Behold, they too have died, And henceforth for ever shall they see no light."

Hvad blir att åtkomma för deras händer, och hvad finna deras ögon att betrakta i evighet? Ty se, de äro döda, och aldrig mer skola de se ljuset.

Och hvad skola de få därför, och hvad skola de skåda i evighet? Ty se, äfven de hafva dött, och från den stunden och i all evighet få de icke se ljuset.Previous Chapter

Parallel Translations
102 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET