Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 103 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
10. We have perished; nor has there been a possibility of help for us in word or in deed: we have found none, but have been tormented and destroyed. We have not expected to live day after day.

We have been destroyed, and there was none to help us; with word and deed we were incapable, and attained to nothing whatever; we were tortured and destroyed, and did not hope to see life, day by day.

And we have been destroyed and have not found any to help us even with a word: We have been tortured and destroyed, and not hoped to see life from day to day.

Vi hafva förgåtts, och ingen möjlighet till hjelp har för oss varit i ord eller i gerning: vi hafva funnit ingen hjelp, men blifvit plågade och förgjorde. Vi hafva icke väntat att lefva dag från dag.

Vi gingo under, och ingen hjälpte oss. Med ord och gärningar mäktade vi intet och ernådde intet. Vi blefvo plågade och förstörda och kunde icke hoppas att få se lifvet, och så var det dag från dag.Previous Chapter

Parallel Translations
103 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET