Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 103 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
11. We hoped indeed to have been the head; But we have become the tail. We have been afflicted, when we have exerted ourselves; but we have been devoured by sinners and the ungodly; their yoke has been heavy upon us.

We hoped to be the head, and were the tail; we labored exceedingly, and did not gain by our labor; we became food for sinners, and the unjust laid their yoke heavily upon us.

We hoped to be the head and have become the tail: We have toiled laboriously and had no satisfaction in our toil; And we have become the food of the sinners and the unrighteous, And they have laid their yoke heavily upon us.

Vi hoppades i sanning, att hafva blifvit hufvudet. Men vi hafva blifvit svansen. Vi hafva blifvit plågade, då vi gjort vårt bästa, men vi hafva icke erhållit välde öfver vår plåga. Vi hafva blifvit uppätne af syndare och ogudaktige; deras ok har varit tungt på oss.

Vi hoppades att få vara hufvudet, men blefvo svansen. Vi tröttade ut oss med arbete och vunno ingen framgång med vår möda. Vi blefvo syndarna till föda, och de orättfärdiga hafva lagt ett tungt ok på oss.Förra Kapitlet

Parallel Translations
103 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET