Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 103 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
13. We have been desirous of escaping from them, that we might fly away and be at rest; but we have found no place to which we could fly, and be secure from them.

And we desired to go from them in order to flee and to rest, but we did not find whither to flee and to save ourselves from them.

We desired to get away from them that we might escape and be at rest, But found no place whereunto we should flee and be safe from them.

Vi hafva varit angelägne att undkomma från dem, på det vi måtte fly bort och komma i ro; men vi hafva icke funnit något ställe, till hvilket vi kunde fly och blifva säkra för dem.

Vi sökte undgå dem för att få ro, men vi funno intet ställe, dit vi kunde fly och rädda oss ifrån dem.Previous Chapter

Parallel Translations
103 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET