Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 103 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
14. We have sought an asylum with princes in our distress, and have cried out to those who were devouring us; but our cry has not been regarded, nor have they been disposed to hear our voice;

We complained to the rulers in our trouble and in our pain over those who devoured us; but they did not attend to our cry, and did not wish to hear our voice.

And are complained to the rulers in our tribulation, And cried out against those who devoured us, But they did not attend to our cries And would not hearken to our voice.

Vi hafva sökt en fristad hos furstar i vår nöd, och hafva jämrat oss för dem, som uppslöko oss; men vårt rop har icke blifvit aktadt, ej heller hafva de varit villige att höra vår röst;

I vår bedröfvelse klagade vi öfver dem för de härskande och ropade öfver dem som förtärde oss; men de gåfvo ej akt på vårt rop, och vår stämma ville de icke höra.Förra Kapitlet

Parallel Translations
103 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET