Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 103 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
7. But has it not been shown to them, that, when to the receptacle of the dead their souls shall be made to descend, their evil deeds shall become their greatest torment?

Do ye know that their souls will be caused to descend into Sheol, and it will be ill with them, and their trouble great?

Know ye, that their souls will be made to descend into Sheol And they shall be wretched in their great tribulation.

Men har det icke blifvit dem visadt, att när deras själar nedstiga till de dödas boning, skola deras onda gerningar blifva deras plåga?

Veten I väl, att deras själar skola nedfara i dödsriket och att de skola få det svårt och deras bedröfvelse vara stor?Previous Chapter

Parallel Translations
103 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET