Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 104 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
10. Now will I point out a mystery: Many sinners shall turn and transgress against the word of uprightness. They shall speak evil things; they shall utter falsehood; execute great undertakings; (142) and compose books in their own words.

(142) Execute great undertakings. Literally, "create a great creation" (Laurence, p. 173). 1 Tim. 4:1-2.

And now, I know this mystery that the words of rectitude will be changed, and many sinners will rebel, and will speak wicked words, and will lie and make great works, and write books concerning their words.

1 Tim. 4:1-2.

And now I know this mystery, that sinners will alter and pervert the words of righteousness in many ways, and will speak wicked words, and lie, and practice great deceits, and write books concerning their words.

1 Tim. 4:1-2.

Nu skall jag framlägga en hemlighet; många syndare skola förvända och öfverträda sanningens ord. De skola tala onda ting; de skola yttra falskhet, verkställa stora företag och sammansätta böcker med deras egna ord.

1 Tim. 4:1-2.

Och jag vet denna hemlighet, att många syndare skola ändra sanningens ord och affalla från henne och föra ondt tal och ljuga och utföra stora verk och skrifva böcker öfver sina tal.

1 Tim. 4:1-2.Previous Chapter

Parallel Translations
104 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET