Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 104 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
11. But when they shall write all my words correctly in their own languages, They shall neither change or diminish them; but shall write them all correctly; all which from the first I have uttered concerning them. (143)

(143) Despite Enoch's mandate, his book was most certainly "changed" and "diminished" by later editors, though these fragments of it have survived.

But when they write all my words in rectitude in their languages, and do not change or abridge anything of my words, but write all in rectitude, all that I have first testified on their account,

But when they write down truthfully all my words in their languages, and do not change or minish ought from my words but write them all down truthfully – all that I first testified concerning them.

Men när de skrifva alla mina ord rigtigt på deras egna språk; Skola de hvarken ändra eller förminska dem, utan de skola skrifva dem alla utan fel, alla som jag har från början yttrat om dem.

Men om de skrifva riktigt alla mina ord på sina språk och intet ändra och utelämna däraf, utan afskrifva rätt allt hvad jag från begynnelsen vittnat om dem, så skall jag yppa en annan hemlighet, som jag känner,Previous Chapter

Parallel Translations
104 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET