Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 104 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
13. To them shall books be given, in which they shall believe; And in which they shall rejoice. And all the righteous shall be rewarded, who from these shall acquire the knowledge of every upright path.

And the books will be given to them, and they will believe in them and will rejoice in them; and then all the just, who have learned all the paths of rectitude out of them, will be rewarded.

And to them shall the books be given, and they shall believe in them and rejoice over them, and then shall all the righteous who have learnt therefrom all the paths of uprightness be recompensed.'

Åt dem skola böcker gifvas, på hvilka de skola tro, Och öfver hvilka de skola glädja sig. Och alla de rättfärdiga skola blifva belönta, hvilka från dessa förvärfva kunskap om hvarje redlig väg.

Åt dem varda böckerna gifna, och de skola tro därpå och fröjda sig däröfver, och de rättfärdiga, som därur lärt känna rättskaffenhetens vägar, skola mottaga sin lön.Previous Chapter

Parallel Translations
104 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET