Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 104 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. And now fear not, righteous, when you see sinners flourishing and prosperous in their ways. Be not associates with them; but keep yourselves at a distance from their oppression; be you associated with the host of heaven.

And now, fear not, ye just, when ye see the sinners strengthening and rejoicing in their desires, and be not associates with them, but keep far from their oppression, for ye shall be companions of the hosts of heaven.

And now fear not, ye righteous, when ye see the sinners growing strong and prospering in their ways: be not companions with them, but keep afar from their violence; for ye shall become companions of the hosts of heaven.

Och nu, frukten icke, J rättfärdige, då J sen syndare starka och lyckliga i deras vägar. Men sällen eder icke till dem, utan hållen eder på afstånd från deras förtryck; blifven förenade med himmelens här.

Och nu, frukten icke, I rättfärdiga, när I sen syndarna blifva starka och fröjda sig i sin lusta, och hafven ingen gemenskap med dem, utan hållen eder fjärran från deras våldsverkan, ty I skola blifva de himmelska härskarornas likar.Previous Chapter

Parallel Translations
104 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET