Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 104 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. And be assured by me, that light and darkness, day and night, behold all your transgressions.

And now I show it to you, that light and darkness, day and night, see all your sins.

And now I show unto you that light and darkness, day and night, see all your sins.

Och varen försäkrade, att ljus och mörker, dag och natt skåda alla edra öfverträdelser.

Och nu upplyser jag eder om att ljuset och mörkret, dagen och natten se alla edra synder.Previous Chapter

Parallel Translations
104 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET