Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 104 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterENOCHS EPISTEL

Uppmuntringar till de rättfärdiga. Erinringar till syndarna och dem som förvränger Sanningens ord.

ENOCHS EPISTEL

Uppmuntringar till de rättfärdiga. Erinringar till syndarna och dem som förvränger Sanningens ord.
   

Jag svär eder, J rättfärdige, att himmelens änglar vittna om eder fromhet inför den mäktige Endes herrlighet.
ag svär eder, J rättfärdige, att himmelens änglar vittna om eder fromhet inför den mäktige Endes herrlighet.    

Biden med tåligt hopp; ty tillförene hafven J blifvit plågade med ondt och med bedröfvelse; men nu skolen J skina, likasom himmelens stjernor. J skolen blifva sedde, och himmelens portar skola öppnas för eder.
2. Biden med tåligt hopp; ty tillförene hafven J blifvit plågade med ondt och med bedröfvelse; men nu skolen J skina, likasom himmelens stjernor. J skolen blifva sedde, och himmelens portar skola öppnas för eder.    

Edra rop hafva kallat på domen, och den har synts eder, ty en redogörelse för allt edert lidande skall fordras af furstarna och af hvar och en, som biträdt edra plundrare.
3. Edra rop hafva kallat på domen, och den har synts eder, ty en redogörelse för allt edert lidande skall fordras af furstarna och af hvar och en, som biträdt edra plundrare.    

Biden med tåligt hopp, förloren icke heller eder förtröstan, ty eder glädje skall blifva stor, lik änglarnes i himmelen.
4. Biden med tåligt hopp, förloren icke heller eder förtröstan, ty eder glädje skall blifva stor, lik änglarnes i himmelen.    

Förhållen eder såsom J bören, och J skolen icke blifva dolde på den stora domens dag. J skolen icke blifva funne like syndare, och evig fördömelse skall blifva långt ifrån eder, så länge verlden är till.
5. Förhållen eder såsom J bören, och J skolen icke blifva dolde på den stora domens dag. J skolen icke blifva funne like syndare, och evig fördömelse skall blifva långt ifrån eder, så länge verlden är till.    

Och nu, frukten icke, J rättfärdige, då J sen syndare starka och lyckliga i deras vägar. Men sällen eder icke till dem, utan hållen eder på afstånd från deras förtryck; blifven förenade med himmelens här.
6. Och nu, frukten icke, J rättfärdige, då J sen syndare starka och lyckliga i deras vägar. Men sällen eder icke till dem, utan hållen eder på afstånd från deras förtryck; blifven förenade med himmelens här.    

J syndare, sägen: alla våra öfverträdelser skola ej blifva räknade och upptecknade. Men alla edra öfverträdelser skola dageligen upptecknas.
7. J syndare, sägen: alla våra öfverträdelser skola ej blifva räknade och upptecknade. Men alla edra öfverträdelser skola dageligen upptecknas.    

Och varen försäkrade, att ljus och mörker, dag och natt skåda alla edra öfverträdelser.
8. Och varen försäkrade, att ljus och mörker, dag och natt skåda alla edra öfverträdelser.    

Varen icke ogudaktige i edra tankar, ljugen icke, förkasten icke sanningens ord, ljugen icke mot den helige och mäktige Endes ord; prisen icke edra afgudar, ty all eder lögn och all eder ogudaktighet är icke för rättfärdighet, utan för stor missgerning.
9. Varen icke ogudaktige i edra tankar, ljugen icke, förkasten icke sanningens ord, ljugen icke mot den helige och mäktige Endes ord; prisen icke edra afgudar, ty all eder lögn och all eder ogudaktighet är icke för rättfärdighet, utan för stor missgerning.    

Nu skall jag framlägga en hemlighet; många syndare skola förvända och öfverträda sanningens ord. De skola tala onda ting; de skola yttra falskhet, verkställa stora företag och sammansätta böcker med deras egna ord.
10. Nu skall jag framlägga en hemlighet; många syndare skola förvända och öfverträda sanningens ord. De skola tala onda ting; de skola yttra falskhet, verkställa stora företag och sammansätta böcker med deras egna ord.  1 Tim. 4:1-2

Men när de skrifva alla mina ord rigtigt på deras egna språk; Skola de hvarken ändra eller förminska dem, utan de skola skrifva dem alla utan fel, alla som jag har från början yttrat om dem.
11. Men när de skrifva alla mina ord rigtigt på deras egna språk; Skola de hvarken ändra eller förminska dem, utan de skola skrifva dem alla utan fel, alla som jag har från början yttrat om dem.    

Ännu en hemlighet upptäcker jag. Åt de rättfärdiga och de visa skola gifvas böcker af glädje, af rättfärdighet och af stor vishet.
12. Ännu en hemlighet upptäcker jag. Åt de rättfärdiga och de visa skola gifvas böcker af glädje, af rättfärdighet och af stor vishet.    

Åt dem skola böcker gifvas, på hvilka de skola tro, Och öfver hvilka de skola glädja sig. Och alla de rättfärdiga skola blifva belönta, hvilka från dessa förvärfva kunskap om hvarje redlig väg.
13. Åt dem skola böcker gifvas, på hvilka de skola tro, Och öfver hvilka de skola glädja sig. Och alla de rättfärdiga skola blifva belönta, hvilka från dessa förvärfva kunskap om hvarje redlig väg.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
104 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET