Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 104 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterHENOCHS EPISTEL

Uppmuntringar till de rättfärdiga. Erinringar till syndarna och dem som förvränger Sanningens ord.

HENOCHS EPISTEL

Uppmuntringar till de rättfärdiga. Erinringar till syndarna och dem som förvränger Sanningens ord.
   

Jag svär eder, I rättfärdiga, att änglarna i himmelen ihågkomma eder till edert bästa inför den Stores härlighet och att edra namn äro uppskrifna inför honom.
ag svär eder, I rättfärdiga, att änglarna i himmelen ihågkomma eder till edert bästa inför den Stores härlighet och att edra namn äro uppskrifna inför honom.    

Hoppens, ty i begynnelsen haden I smälek och olycka och nöd, och nu skolen I skina såsom himmelens ljus och varda sedda, och himmelens port skall upplåtas för eder.
2. Hoppens, ty i begynnelsen haden I smälek och olycka och nöd, och nu skolen I skina såsom himmelens ljus och varda sedda, och himmelens port skall upplåtas för eder.    

Och ropen alltjämt efter domen! Den skall uppenbaras för eder, ty på de härskande skall man hämnas edert förtryck och på alla deras medhjälpare, som plundrade eder.
3. Och ropen alltjämt efter domen! Den skall uppenbaras för eder, ty på de härskande skall man hämnas edert förtryck och på alla deras medhjälpare, som plundrade eder.    

Hoppens och låten icke edert hopp fara, ty I skolen få stor glädje, liksom himmelens änglar.
4. Hoppens och låten icke edert hopp fara, ty I skolen få stor glädje, liksom himmelens änglar.    

Då sådan fröjd förestår eder, skolen I icke nödgas dölja eder på den stora domens dag och icke befinnas vara syndare, och den eviga fördömelsen skall vara fjärran ifrån eder under världens alla släkten.
5. Då sådan fröjd förestår eder, skolen I icke nödgas dölja eder på den stora domens dag och icke befinnas vara syndare, och den eviga fördömelsen skall vara fjärran ifrån eder under världens alla släkten.    

Och nu, frukten icke, I rättfärdiga, när I sen syndarna blifva starka och fröjda sig i sin lusta, och hafven ingen gemenskap med dem, utan hållen eder fjärran från deras våldsverkan, ty I skola blifva de himmelska härskarornas likar.
6. Och nu, frukten icke, I rättfärdiga, när I sen syndarna blifva starka och fröjda sig i sin lusta, och hafven ingen gemenskap med dem, utan hållen eder fjärran från deras våldsverkan, ty I skola blifva de himmelska härskarornas likar.    

I syndare, ehuru I sägen: - I kunnen icke utforska våra synder, och icke varda de alla uppskrifna - så skola änglarna likväl hvarje dag uppteckna dem.
7. I syndare, ehuru I sägen: - I kunnen icke utforska våra synder, och icke varda de alla uppskrifna - så skola änglarna likväl hvarje dag uppteckna dem.    

Och nu upplyser jag eder om att ljuset och mörkret, dagen och natten se alla edra synder.
8. Och nu upplyser jag eder om att ljuset och mörkret, dagen och natten se alla edra synder.    

Varen icke gudlösa i edert hjärta och ljugen icke och ändren icke sanningens ord och utgifven icke som lögn den Heliges och Stores ord och prisen icke edra afgudar. Ty all eder lögn och all eder gudlöshet tjäna eder icke till rättfärdighet, utan till stor skuld.
9. Varen icke gudlösa i edert hjärta och ljugen icke och ändren icke sanningens ord och utgifven icke som lögn den Heliges och Stores ord och prisen icke edra afgudar. Ty all eder lögn och all eder gudlöshet tjäna eder icke till rättfärdighet, utan till stor skuld.    

Och jag vet denna hemlighet, att många syndare skola ändra sanningens ord och affalla från henne och föra ondt tal och ljuga och utföra stora verk och skrifva böcker öfver sina tal.
10. Och jag vet denna hemlighet, att många syndare skola ändra sanningens ord och affalla från henne och föra ondt tal och ljuga och utföra stora verk och skrifva böcker öfver sina tal.  1 Tim. 4:1-2

Men om de skrifva riktigt alla mina ord på sina språk och intet ändra och utelämna däraf, utan afskrifva rätt allt hvad jag från begynnelsen vittnat om dem, så skall jag yppa en annan hemlighet, som jag känner,
11. Men om de skrifva riktigt alla mina ord på sina språk och intet ändra och utelämna däraf, utan afskrifva rätt allt hvad jag från begynnelsen vittnat om dem, så skall jag yppa en annan hemlighet, som jag känner,    

nämligen att böckerna skola gifvas åt de visa och rättfärdiga till glädje och rättskaffenhet och mycken vishet.
12. nämligen att böckerna skola gifvas åt de visa och rättfärdiga till glädje och rättskaffenhet och mycken vishet.    

Åt dem varda böckerna gifna, och de skola tro därpå och fröjda sig däröfver, och de rättfärdiga, som därur lärt känna rättskaffenhetens vägar, skola mottaga sin lön.
13. Åt dem varda böckerna gifna, och de skola tro därpå och fröjda sig däröfver, och de rättfärdiga, som därur lärt känna rättskaffenhetens vägar, skola mottaga sin lön.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
104 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET