Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 107 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. In them I saw it written, that the generation after generation shall transgress, until a righteous race shall arise; until transgression and crime perish from off the earth; until all goodness come upon it.

And I saw written upon them that generation upon generation will transgress till a generation of justice arises, and transgression will be destroyed, and sin will disappear from the earth, and all good will come over it.

And I saw written on them that generation upon generation shall transgress, till a generation of righteousness arises, and transgression is destroyed and sin passes away from the earth, and all manner of good comes upon it.

På dem såg jag det skrifvet, att slägte efter slägte skall öfverträda, tilldess en rättfärdig stam skall uppkomma, tilldess öfverträdelse och missgerning utplånas från jorden, till dess all godhet kommer på den.

Och på dem såg jag skrifvet, att släkte efter släkte kommer att synda, ända tills ett rättfärdighetens släkte uppstår och brottet inviges till undergång och synden försvinner från jorden och allt det godt är framträder på henne.Previous Chapter

Parallel Translations
107 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET