Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 107 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. When Mathusala heard the word of his father Enoch, who had shown him every secret thing, he returned with understanding, and called the name of that child Noah; because he was to console the earth on account of all its destruction.

And when Methuselah had heard the words of his father Enoch — for he had showed him everything that was secret — he returned, after his having seen him, and called the name of that son Noah, for he will make glad the earth for all destruction.

And when Methuselah had heard the words of his father Enoch – for he had shown to him everything in secret – he returned and showed (them) to him and called the name of that son Noah; for he will comfort the earth after all the destruction.

När Mathusala hörde sin faders Enochs ord, hvilken visat honom hvarje hemligt ting, återvände han upplyst, och gaf barnet namn af Noah, emedan han skulle trösta jorden öfver all dess förödelse.

Och när Metusalah hört sin faders, Henochs, tal - ty alla förborgade ting hade denne yppat för honom - vände han tillbaka och kallade den sonen Noah, ty han skall glädja jorden som ersättning för allt fördärfvet.Previous Chapter

Parallel Translations
107 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET