Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 108 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
10. All their blessings have I related in a book; and He has rewarded them; for they have been found to love heaven with an everlasting aspiration. God has said, While they have been trodden down by wicked men, they have heard from them revilings and blasphemies; and have been ignominiously treated, while they were blessing me.

All the blessings they received I have marked down in the books; and he has destined for them their wages, because they have been shown as those who loved the everlasting heaven more than their life, and while they were trodden down by wicked men, and heard abuse and reviling from them, praised me."

And all the blessings destined for them I have recounted in the books. And he hath assigned them their recompense, because they have been found to be such as loved heaven more than their life in the world, and though they were trodden under foot of wicked men, and experienced abuse and reviling from them and were put to shame, yet they blessed Me.

Alla deras välsignelser har jag berättat i en bok, och Han har belönat dem, ty de hafva funnits älska himmelen med en oupphörlig trängtan. Gud har sagt: medan de blifvit nedtrampade af onda menniskor, hafva de hört från dem skymford och hädelser, och hafva blifvit nesligen behandlade, då de välsignade mig;

Alla välsignelser, som de erhålla, har jag framställt i böckerna. Och han har bestämt åt dem lönen därför, emedan de befunnos vara sådana, som älskade den eviga himmelen mera än sitt eget lif och som prisade mig medan de förtrampades af onda människor och måste af dem höra skymford och hädelser.Previous Chapter

Parallel Translations
108 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET