Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 108 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. There I perceived, as it were, a cloud which could not be seen through; for from the depth of it I was unable to look upwards. I beheld also a flame of fire blazing brightly, and, as it were, glittering mountains whirled around, and agitated from side to side.

And there I saw something like a cloud which could not be seen, for from its depths I could not look over it; and I saw a flame of fire burning brightly, and there circled things like shining mountains, and they shook to and fro.

And I saw there something like an invisible cloud; for by reason of its depth I could not look over, and I saw a flame of fire blazing brightly, and things like shining mountains circling and sweeping to and fro.

Der märkte jag likasom ett moln, genom hvilket man icke kunde se; ty från djupet deraf var jag omöjligen i stånd att se uppåt. Jag såg äfven en låga af eld, som flammade klart och, såsom det tycktes, hvirflade glimmande berg omkring och skakades af och an från den ena sidan till den andra.

Och jag såg där någonting liknande ett moln, hvilket man icke kunde urskilja, ty för dess djup kunde jag icke med blicken omfatta det; och eldslågor såg jag brinna klart, och där kretsade föremål omkring, hvilka liknade berg, och rördes fram och tillbaka.Previous Chapter

Parallel Translations
108 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET