Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 11 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. In those days I will open the treasures of blessing which are in heaven, that I may cause them to descend upon earth, and upon all the works and labour of man.

1. And in those days I will open the store-rooms of blessings which are in heaven, in order to bring them down upon the earth, upon the deeds and labor of the children of men.

1. And in those days I will open the store chambers of blessing which are in the heaven, so as to send them down upon the earth over the work and labour of the children of men.

1. I dessa dagar skall jag öppna välsignelsens skatter, som äro i himmelen, på det jag må låta dem nedstiga på jorden och på alla menniskans verk och arbeten.

1. Och i de dagarna skall jag upplåta välsignelsens förrådskamrar, som äro i himmelen, för att låta välsignelse komma ned på jorden öfver människobarnens verk och arbete.

2. Peace and equity shall associate with the sons of men all the days of the world, in every generation of it.

2. Peace and rectitude will become associates in all the days of the world, and in all the generations of the world."

2. And truth and peace shall be associated together throughout all the days of the world and throughout all the generations of men.

2. Fred och rättvisa skola förbinda sig med menniskornas söner i alla verldens dagar från slägte till slägte.

2. Frid och rätt skola förena sig under världens alla dagar och genom jordens alla släkten.Previous Chapter

Parallel Translations
11 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET