Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 12 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. That on the earth they shall never obtain peace and remission of sin. For they shall not rejoice in their offspring;

But upon earth they shall have no peace, nor forgiveness of sin; for they will not enjoy their children.

And ye shall have no peace nor forgiveness of sin: and inasmuch as †they† delight themselves in †their† children,

Att de på jorden aldrig skola erhålla fred och förlåtelse för synden, ty de skola icke glädja sig åt sin afföda; de skola se sina älskades nederlag,

att de icke skola hafva frid på jorden ej heller erhålla förlåtelse för sina synder, ty de skola icke få glädja sig öfver sina barn.Previous Chapter

Parallel Translations
12 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET