Previous Chapter
PROPHETEN ENOCH, 1826
Contents ~ Foreword ~ 12 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Enoch kallas av Guds änglar att delge Väktarna deras första och sista dom.

VÄKTARNAS BOK

Enoch kallas av Guds änglar att delge Väktarna deras första och sista dom.
   

Före alla dessa händelser blef Enoch dold; ej heller visste någon af menniskornas söner, hvarest han var dold, hvar han hade varit och hvad som hade händt.
öre alla dessa händelser blef Enoch dold; ej heller visste någon af menniskornas söner, hvarest han var dold, hvar han hade varit och hvad som hade händt.  1 Mos. 5:24
. Hebr. 11:5
 

Han var helt och hållet sysselsatt hos den Ende Helige och hos väktarne i Hans dagar.
2. Han var helt och hållet sysselsatt hos den Ende Helige och hos väktarne i Hans dagar.  1 Mos. 5:22
 

Jag, Enoch, välsignade den store Herren och fredens Konung. Och se, väcktarne kallade mig Enoch skrifvaren. Då sade Herren till mig:
3. Jag, Enoch, välsignade den store Herren och fredens Konung. Och se, väcktarne kallade mig Enoch skrifvaren. Då sade Herren till mig:    

Enoch, rättfärdighetens skrifvare! gå och säg himmelens väktare, hvilka hafva öfvergivit den höga skyn och deras heliga evigt varande hemvist, hvilka hafva blifvit besmittade med qvinnor. Och hafva gjort såsom menniskornas söner göra, derigenom att de taga sig hustrur, och hvilka hafva blifvit högeligen förderfvade på jorden.
4. Enoch, rättfärdighetens skrifvare! gå och säg himmelens väktare, hvilka hafva öfvergivit den höga skyn och deras heliga evigt varande hemvist, hvilka hafva blifvit besmittade med qvinnor. Och hafva gjort såsom menniskornas söner göra, derigenom att de taga sig hustrur, och hvilka hafva blifvit högeligen förderfvade på jorden.    

Att de på jorden aldrig skola erhålla fred och förlåtelse för synden, ty de skola icke glädja sig åt sin afföda; de skola se sina älskades nederlag,
5. Att de på jorden aldrig skola erhålla fred och förlåtelse för synden, ty de skola icke glädja sig åt sin afföda; de skola se sina älskades nederlag,    

de skola jämra sig öfver sina söners undergång, och de skola i evighet söka, men aldrig erhålla nåd och fred.
6. de skola jämra sig öfver sina söners undergång, och de skola i evighet söka, men aldrig erhålla nåd och fred.    
Previous Chapter

PROPHETEN ENOCH, 1826
12 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET