Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 13 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. Neither shall relief, mercy, and supplication be yours, on account of the oppression which you have taught; And on account of every act of blasphemy, tyranny, and sin, which you have discovered to the children of men.

and alleviation and intercession and mercy will not be unto thee, because thou hast taught oppression, and because of all the deeds of abuse, oppression, and sin which thou hast showed to the children of men."

And thou shalt not have toleration nor †request† granted to thee, because of the unrighteousness which thou hast taught, and because of all the works of godlessness and unrighteousness and sin which thou hast shown to men.'

Ej heller skall tröst, nåd och bön beviljas dig, i anseende till det förtryck, som du har lärt. Och i anseende till hvarje hädisk, tyrannisk och syndig gerning, hvari du undervisat menniskornas barn.

och lindring, förbön och barmhärtighet skola icke tillfalla dig för det öfvervåld, som du lärt människobarnen, och för alla de hädelsens, våldets och syndens verk, som du visat dem.Previous Chapter

Parallel Translations
13 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET