Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 13 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. Then departing from him I spoke to them all together; And they all became terrified, and trembled;

And then going, I spoke to them all together; and they were all afraid, fear and trembling seized them.

Then I went and spoke to them all together, and they were all afraid, and fear and trembling seized them.

Derefter skilde jag mig från honom och talte till dem alla gemensamt. Och de blefvo alla förskräckta och darrade.

Då gick jag vidare och talade till dem samtligen, och de blevo förfärade, och fruktan och skräck öfverföllo dem.Previous Chapter

Parallel Translations
13 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET