Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 13 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. Beseeching me to write for them a memorial of supplication, that they might obtain forgiveness; and that I might make the memorial of their prayer ascend up before the God of heaven;

And they asked me to write a memorial petition for them that they thereby might attain forgiveness, and to carry their memorial petition before God into heaven.

And they besought me to draw up a petition for them that they might find forgiveness, and to read their petition in the presence of the Lord of heaven.

Bönfallande, att jag skulle skrifva en böneskrift för dem, att de skulle erhålla förlåtelse, och att jag skulle låta deras bönskrift komma inför himmelens Gud;

Och de bådo mig skrifva en böneskrift för dem, på det att de därigenom måtte erhålla förlåtelse, och att frambära den till himmelen inför Gud.Previous Chapter

Parallel Translations
13 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET