Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 13 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. Then I wrote a memorial of their prayer and supplications, for their spirits, for everything which they had done, and for the subject of their entreaty, that they might obtain remission and rest.

Then I wrote this memorial petition, and prayed with reference to their souls and for each of their deeds, and for that which they had asked of me, that they thereby might obtain forgiveness and patience.

Then I wrote out their petition, and the prayer in regard to their spirits and their deeds individually and in regard to their requests that they should have forgiveness and length of days†.

Då skref jag en skrift och förbön för deras själar, att de måtte få förlåtelse och samvetsfred för allt, hvad de hade gjort, och jag framförde deras ärende.

Då affattade jag deras böneskrift för deras ande och för hvarje särskild gärning af dem och för det hvarom de bådo, att de därigenom måtte vinna tillgift och röna långmodighet.Previous Chapter

Parallel Translations
13 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET