Previous Chapter
HENOCHS BOK, 1901
Contents ~ Foreword ~ 13 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next ChapterVÄKTARNAS BOK

Henoch talar till de fallna änglarna. Deras böneskrift, och Henochs drömsyn.

VÄKTARNAS BOK

Henoch talar till de fallna änglarna. Deras böneskrift, och Henochs drömsyn.
   

Och Henoch gick åstad och sade till Asael: Du får ingen frid. En sträng dom har utgått öfver dig, att man skall binda dig,
ch Henoch gick åstad och sade till Asael: Du får ingen frid. En sträng dom har utgått öfver dig, att man skall binda dig,    

och lindring, förbön och barmhärtighet skola icke tillfalla dig för det öfvervåld, som du lärt människobarnen, och för alla de hädelsens, våldets och syndens verk, som du visat dem.
2. och lindring, förbön och barmhärtighet skola icke tillfalla dig för det öfvervåld, som du lärt människobarnen, och för alla de hädelsens, våldets och syndens verk, som du visat dem.    

Då gick jag vidare och talade till dem samtligen, och de blevo förfärade, och fruktan och skräck öfverföllo dem.
3. Då gick jag vidare och talade till dem samtligen, och de blevo förfärade, och fruktan och skräck öfverföllo dem.    

Och de bådo mig skrifva en böneskrift för dem, på det att de därigenom måtte erhålla förlåtelse, och att frambära den till himmelen inför Gud.
4. Och de bådo mig skrifva en böneskrift för dem, på det att de därigenom måtte erhålla förlåtelse, och att frambära den till himmelen inför Gud.    

Ty själva kunde de icke längre tala med honom, icke heller upplyfta sina ögon mot himmelen, af blygsel öfver sin syndaskuld, för hvilken de straffades.
5. Ty själva kunde de icke längre tala med honom, icke heller upplyfta sina ögon mot himmelen, af blygsel öfver sin syndaskuld, för hvilken de straffades.    

Då affattade jag deras böneskrift för deras ande och för hvarje särskild gärning af dem och för det hvarom de bådo, att de därigenom måtte vinna tillgift och röna långmodighet.
6. Då affattade jag deras böneskrift för deras ande och för hvarje särskild gärning af dem och för det hvarom de bådo, att de därigenom måtte vinna tillgift och röna långmodighet.    

Och jag gick åstad och satte mig vid Dans vattendrag i Dan, söder om Hermons västra sluttning, och läste deras böneskrift, tills jag somnade.
7. Och jag gick åstad och satte mig vid Dans vattendrag i Dan, söder om Hermons västra sluttning, och läste deras böneskrift, tills jag somnade.    

Och se, jag hade en dröm och såg syner. Och i en syn såg jag en straffdom, som jag skulle kungöra himmelens söner, tillrättavisande dem.
8. Och se, jag hade en dröm och såg syner. Och i en syn såg jag en straffdom, som jag skulle kungöra himmelens söner, tillrättavisande dem.    

Och när jag uppvaknat, gick jag till dem, och de sutto alla församlade i Ublesjael, mellan Libanon och Seneser, sörjande, med öfvertäckta ansikten.
9. Och när jag uppvaknat, gick jag till dem, och de sutto alla församlade i Ublesjael, mellan Libanon och Seneser, sörjande, med öfvertäckta ansikten.    

Och jag omtalade för dem alla de syner jag sett under min sömn och begynte tala rättfärdighetens ord och bestraffa himmelens väktare.
10. Och jag omtalade för dem alla de syner jag sett under min sömn och begynte tala rättfärdighetens ord och bestraffa himmelens väktare.    
Previous Chapter

HENOCHS BOK, 1901
13 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET