Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 14 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
13. When I entered into this dwelling, it was hot as fire and cold as ice. No trace of delight or of life was there. Terror overwhelmed me, and a fearful shaking seized me.

And I went into this house, and it was hot like fire and cold like ice, and there was nothing pleasant and no life in it: fear covered me, and trembling seized me.

And I entered into that house, and it was hot as fire and cold as ice: there were no delights of life therein: fear covered me, and trembling got hold upon me.

Då jag inkom i denna boning, var den het såsom eld och kall såsom is. Intet spår af glädje eller lif fanns der. Förskräckelsen öfverväldigade mig, och en förfärlig skakning betog mig.

Och jag inträdde i den boningen. Den var het som eld och kall som is. Intet ljufligt och intet lif funnos där. Fruktan öfverföll mig, och bäfvan fattade mig,Previous Chapter

Parallel Translations
14 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET