Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 14 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
16. So greatly did it excel in all points, in glory, in magnificence, and in magnitude, that it is impossible to describe to you either the splendour or the extent of it.

And in all things it excelled in grandeur and magnificence and size, so that I cannot describe to you its magnificence and its size.

And in every respect it so excelled in splendour and magnificence and extent that I cannot describe to you its splendour and its extent.

Så förträfflig var den till alla delar i herrlighet, prakt och storlek, att det är omöjligt beskrifva för er, hvarken glansen eller vidden deraf.

Och allt var så öfversvinneligt härligt och stort och praktfullt, att jag icke mäktar gifva eder en beskrifning på dess härlighet och storlek.Förra Kapitlet

Parallel Translations
14 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET