Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 14 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
17. Its floor was on fire; above were lightnings and agitated stars, while its roof exhibited a blazing fire.

Its floor was fire, and above it was lightning and the course of the stars, and its ceiling was also a flaming fire.

And its floor was of fire, and above it were lightnings and the path of the stars, and its ceiling also was flaming fire.

Dess golf var i låga; ofvan voro ljungeldar och irrande stjernor, medan dess tak framställde en flammade eld.

Men dess golv var af eld, och därofvan blixtars och stjärnors bana, och äfven dess tak var flammande eld.Förra Kapitlet

Parallel Translations
14 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET