Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 14 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
19. From underneath this mighty throne rivers of flaming fire issued. To look upon it was impossible.

And from under the great throne came streams of flaming fire, and it was impossible to look at it.

And from underneath the throne came streams of flaming fire so that I could not look thereon.

Nedanföre denna mäktiga thron utgingo strömmar af lågande eld. Att se derpå var omöjligt.

Och nedanför den höga tronen runno eldströmmar fram, så att man icke kunde se på den.Previous Chapter

Parallel Translations
14 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET