Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 14 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. I perceived in my dream, that I was now speaking with a tongue of flesh, and with my breath, which the Mighty One has put into the mouth of men, that they might converse with it.

I saw in my sleep what I now will relate with a tongue of flesh and with my breath, which the Great One has given to the mouth of men that they might converse with it and understand it in their hearts.

I saw in my sleep what I will now say with a tongue of flesh and with the breath of my mouth: which the Great One has given to men to converse therewith and understand with the heart.

Jag märkte i min dröm, att jag nu talte med en tunga af kött och med min andedrägt, hvilka den Ende Mäktige har gifvit i menniskornas munn, på det de dermed må tala.

Under min sömn såg jag hvad jag nu skall berätta med min lekamliga tunga och min anda, som den Store gifvit människorna, att de skola tala därmed och förstå det med hjärtat,Previous Chapter

Parallel Translations
14 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET