Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 14 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. And understand with the heart. As he has created and given to men the power of comprehending the word of understanding, so has he created and given to me the power of reproving the Watchers, the offspring of heaven.

As he has created and given to men the power to understand the word of knowledge, thus also he has created me and given to me the power to upbraid the watchers, the sons of heaven.

As He has created and given to man the power of understanding the word of wisdom, so hath He created me also and given me the power of reprimanding the Watchers, the children of heaven.

Och förstå med hjertat. Såsom han har skapat och gifvit åt menniskorna förmågan att fatta förståndets ord, så har han skapat och gifvit mig förmåga att straffa väktarne, himmelens afföda.

Liksom han skapat människorna och skänkt dem förmåga att fatta förståndets ord, så har han skapat äfven mig och förlänat mig makt att bestraffa väktarna, himmelens söner.Previous Chapter

Parallel Translations
14 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET