Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 14 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. From this time forward, never shall you ascend into heaven; He has said, that on the earth He will bind you, as long as the world endures.

And from now on ye will not ascend into heaven to all eternity, and upon earth, it has been decreed, they shall bind you for all the days of the world.

And from henceforth you shall not ascend into heaven unto all eternity, and in bonds of the earth the decree has gone forth to bind you for all the days of the world.

Allt ifrån denna stund skolen J aldrig uppstiga i himmelen; Han har sagt, att Han skall binda eder på jorden, så länge verlden står.

Och hädanefter skolen I icke i all evighet mera uppstiga till himmelen, och till jorden är den domen utgången, att man skall binda eder för alla världens dagar.Previous Chapter

Parallel Translations
14 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET