Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 14 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
8. A vision thus appeared to me. Behold, in that vision clouds and a mist invited me; agitated stars and flashes of lightning impelled and pressed me forwards, while winds in the vision assisted my flight, accelerating my progress. They elevated me aloft to heaven.

Enoch 39:3. Enoch 52:1. Acts. 1:9-11.

And the vision appeared to me thus: behold, clouds in the vision invited me and a fog invited me; and the course of the stars and lightning drove and pressed me, and the winds in the vision gave me wings and drove me.

Enoch 39:3. Enoch 52:1. Acts. 1:9-11.

And the vision was shown to me thus: Behold, in the vision clouds invited me and a mist summoned me, and the course of the stars and the lightnings sped and hastened me, and the winds in the vision caused me to fly and lifted me upward, and bore me into heaven.

Enoch 39:3. Enoch 52:1. Acts. 1:9-11.

En uppenbarelse syntes sålunda för mig. Se, i denna uppenbarelse lockade moln och töcken mig; irrande stjernor och ljungande blixtar drefvo och tryckte mig framåt, under det vindarne i min uppenbarelse biträdde min flykt och påskyndade min resa. De upplyfte mig högt upp till himmelen;

Enoch 39:3. Enoch 52:1. Apg. 1:9-11.

Och sålunda tedde sig min syn. Se, molnen och en dimma inbjödo mig, och stjärnornas och blixtarnas lopp dref och jagade mig, och vindarna gåfvo mig vingar och förde mig bort.

Enoch 39:3. Enoch 52:1. Apg. 1:9-11.Previous Chapter

Parallel Translations
14 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET