Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 15 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. Then addressing me, He spoke and said, Hear, neither be afraid, O righteous Enoch, you scribe of righteousness: approach hither, and hear my voice.

And he answered and spoke to me with his word: "Hear, and fear not, Enoch, thou just man and scribe of justice, approach hither, and hear my words.

And He answered and said to me, and I heard His voice: 'Fear not, Enoch, thou righteous man and scribe of righteousness: approach hither and hear my voice.

Då vände Han sig till mig, talte och sade: hör och blif icke förskräckt, du rättfärdige Enoch, rättrådighetens skrifvare; nalkas hit och hör min röst.

Och han sade till mig med sitt ord: Hör, frukta icke, Henoch, du rättfärdige man och rättfärdighetens skrifvare, utan träd fram och hör mitt ord!Previous Chapter

Parallel Translations
15 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET