Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 15 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
11. The spirits of the giants shall be like clouds, (25) which shall oppress, corrupt, fall, content, and bruise upon earth. They shall cause lamentation. No food shall they eat; and they shall be thirsty; they shall be concealed, and shall not (26) rise up against the sons of men, and against women; for they come forth during the days of slaughter and destruction.

(25) The Greek word for "clouds" here, nephelas, may disguise a more ancient reading, Napheleim (Nephilim). (26) Shall not. Nearly all manuscripts contain this negative, but Charles, Knibb, and others believe the "not" should be deleted so the phrase reads "shall rise up."

And the spirits of the giants, who cast themselves upon the clouds, will be destroyed and fall, and will battle and cause destruction on the earth, and do evil; they will take no kind of food, nor will they become thirsty, and they will be invisible. And these spirits will not (?) rise up against the children of men and against the women, because they have proceeded from them. In the days of murder and destruction.

And the spirits of the giants afflict, oppress, destroy, attack, do battle, and work destruction on the earth, and cause trouble: they take no food, but nevertheless hunger and thirst, and cause offences. And these spirits shall rise up against the children of men and against the women, because they have proceeded from them.

Jättarnes andar skola likna molnen, hvilka skola förtrycka, förderfva, kullstörta, strida och väcka oro på jorden. De skola förorsaka veklagan, ingen föda skola de förtära; och de skola blifva törstiga; de skola döljas och skola icke resa sig upp emot menniskornas söner och emot qvinnorna; ty de gingo ut under nederlagets och förödelsens dagar.

Och jättarnas andar, som hafva sitt tillhåll i molnen, skola vålla fördärf och störta ned och föröfva våldsdåd och anställa förödelse och anstifta olyckor på jorden. Och de skola vara osynliga och hvarken behöva äta eller dricka. Och dessa väsenden skola uppresa sig mot människobarnen och mot kvinnorna, emedan de härstamma från dem.Previous Chapter

Parallel Translations
15 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET