Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 15 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
2. Go, say to the Watchers of heaven, who have sent you to pray for them, You ought to pray for men, and not men for you.

And go, say to the watchers of heaven, who have sent thee, that thou shouldst petition for them: 'Ye should petition for men, and not men for you.

And go, say to the Watchers of heaven, who have sent thee to intercede for them: "You should intercede" for men, and not men for you:

Gå och säg till himmelens väktare, hvilka hafva sänt dig, att bedja för sig: J borden bedja för menniskorna, och icke menniskorna för eder.

Och gack åstad och säg till himmelens väktare, Som hafva sändt dig att bedja för dem: I borden bedja för människorna och icke de för eder.Previous Chapter

Parallel Translations
15 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET