Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 15 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. Wherefore have you forsaken the lofty and holy heaven, which endures for ever, and have lain with women; have defile yourselves with the daughters of men; have taken to yourselves wives; have acted like the sons of the earth, and have begotten an impious offspring? (23)

(23) An impious offspring. Literally, "giants" (Charles, p. 82; Knibb, p. 101).

Why have ye left the high, holy, and everlasting heaven, and lain with women, and defiled yourselves with the daughters of men, and taken wives unto yourselves, and acted like the children of earth, and begotten giants as sons?

Wherefore have ye left the high, holy, and eternal heaven, and lain with women, and defiled yourselves with the daughters of men and taken to yourselves wives, and done like the children of earth, and begotten giants (as your) sons?

Hvarföre hafven J öfvergifvit den höga och heliga himmelen, hvilken varar i evighet, och beblandat eder med qvinnor; hafven befläckat eder med menniskornas döttrar, hafven tagit eder hustrur, hafven gjort lika som jordens barn och hafven aflat en ogudaktig afkomma?

Hvi hafven I lämnat den höga, heliga, eviga himmelen och sovit hos kvinnorna och orenat eder med människornas döttrar och tagit eder hustrur och gjort såsom jordens barn och födt jättesöner?Previous Chapter

Parallel Translations
15 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET