Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 15 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
5. Therefore have I given to them wives, that they might cohabit with them; that sons might be born of them; and that this might be transacted upon earth.

Therefore I have given them wives that they might impregnate them and children be born by them, as it is done on earth.

Therefore have I given them wives also that they might impregnate them, and beget children by them, that thus nothing might be wanting to them on earth.

Derföre hafven J gifvit dem hustrur, att de skulle bo tillsammans med dem, att de skulle föda söner och att detta skulle verkställas på jorden.

Fördenskull har jag också gifvit dem hustrur, att de må befrukta dem och att barn må födas genom dem, såsom det sker på jorden.Förra Kapitlet

Parallel Translations
15 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET