Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 15 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
9. Evil spirits shall proceed from their flesh, because they were created from above; from the holy Watchers was their beginning and primary foundation. Evil spirits shall they be upon earth, and the spirits of the wicked shall they be called.

Evil spirits proceed from their bodies; because they are created from above, their beginning and first basis being from the holy watchers, they will be evil spirits upon the earth, and will be called evil spirits.

Evil spirits have proceeded from their bodies; because they are born from men, and from the holy Watchers is their beginning and primal origin; they shall be evil spirits on earth, and evil spirits shall they be called.

Onda andar skola utgå af deras kött, emedan de voro skapade ofvanefter, från de helige väktarne var deras början och deras första upprinnelse. Onda andar skola de blifva på jorden, och den ogudaktiges andar skola de kallas.

Onda väsenden framkomma ur deras länder. Emedan de äro ofvanefter och deras begynnelse och ursprung var ifrån de heliga väktarna, skola de vara onda andar på jorden, och onda andar skola de kallas.Previous Chapter

Parallel Translations
15 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET