Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 16 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
1. And as to the death of the giants, wheresoever their spirits depart from their bodies, let their flesh, that which is perishable, be without judgment. (27) Thus shall they perish, until the day of the great consummation of the great world. A destruction shall take place of the Watchers and the impious.

(27) Let their flesh…be without judgment. Or, "their flesh shall be destroyed before the judgment" (Knibb, p. 102).

and of the death of the giants, when the spirits have proceeded from the bodies, their flesh shall decay without judgment; thus they shall be destroyed till that day when the great judgment over all the great world shall be completed over the watchers and the impious.

From the days of the slaughter and destruction and death of the giants, from the souls of whose flesh the spirits, having gone forth, shall destroy without incurring judgement – thus shall they destroy until the day of the consummation, the great judgement in which the age shall be consummated, over the Watchers and the godless, yea, shall be wholly consummated."

Vid Jättarnes död, hvar helst deras andar blifvit skilda från sina kroppar, låt det som är kötsligt hos dem förgås före domen. Sålunda skola de förgås intill dagen af den stora verldens stora undergång. Undergång skall drabba väktarne och de ogudaktige.

I de dagarna, då jättarna skola mörda hvarandra, gå under och dö och när deras andar gått ut ur deras kroppar, skall deras kött hemfalla åt förgängelsen. Och sedan skola de utan dom anställa fördärf, ända tills den dag kommer, då den stora domen fullbordas öfver den stora världen, öfver väktarna och de ogudaktiga.Previous Chapter

Parallel Translations
16 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET