Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 16 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
3. Say, In heaven have you been; secret things, however, have not been manifested to you; yet have you known a reprobated mystery. And this you have related to women in the hardness of your heart, and by that mystery have women and mankind multiplied evils upon the earth.

'Ye have been in heaven, and though the secrets were not yet revealed to you, still ye knew illegitimate mysteries, and these ye have, in the hardness of your hearts, related to the women, and through these mysteries women and men increase wickedness over the earth.'

"You have been in heaven, but all the mysteries had not yet been revealed to you, and you knew worthless ones, and these in the hardness of your hearts you have made known to the women, and through these mysteries women and men work much evil on earth."

I Himmelen hafven J varit, dolda ting hafva likväl icke blifvit uppenbarade för eder; dock hafven J kännt en förderflig hemlighet. Och denna hafven J berättat för qvinnorna i edra hjärtans hårdhet, och genom denna hemlighet hafva qvinnor och menniskoslägtet mångdubblat det onda på jorden.

I haven varit i himmelen, och visserligen voro alla de förborgade tingen eder ännu icke uppenbarade; men flera hemligheter hafven I vetat, och dem hafven I uti edert hjärtas hårdhet meddelat kvinnorna, och därigenom anstifta män och kvinnor mycket ondt på jorden.Previous Chapter

Parallel Translations
16 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET