Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 17 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
4. Then they elevated me to a babbling stream, (29) and to a fire in the west, which received all the setting of the sun.

(29) To a babbling stream. Literally, "to water of life, which spoke" (Laurence, p. 23).

And they took me to the so-called water of life, and to the fire of the west, which receives every setting of the sun.

And they took me to the living waters, and to the fire of the west, which receives every setting of the sun.

Derpå upplyfte de mig till en brusande ström och till en eld i vester, hvilken emottog hela Solens nedgång.

Och de förde mig ända till det s.k. Lifvets vatten och ända till västerns eld, som upptager hvarje solnedgång.Förra Kapitlet

Parallel Translations
17 Kapitlet

Nästa Kapitel


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar


Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET