Previous Chapter
Parallel Translations
Contents ~ Foreword ~ 17 Chapter ~ Compare ~ Notes


Next Chapter


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
6. I saw every large river, until I arrived at the great darkness. I went to where all of flesh migrate;

And I saw all the great rivers, and came to a great darkness, and went there where all flesh wanders.

I saw the great rivers and came to the great river and to the great darkness, and went to the place where no flesh walks.

Jag såg hvarje stor flod, till dess jag anlände til det stora mörkret. Jag gick dit, hvarthän allt af kött skall flytta;

Och jag såg alla de väldiga floderna och anlände till ett stort mörker och gick in däri, dit alla dödliga vandra.Previous Chapter

Parallel Translations
17 Chapter

Next Chapter


Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Compare | Compare Ge'ez | Search | GuestBook | Biblical Cosmology | Frames | Without frames


The Book of Enoch Interlinear is a part of the Swedish website
BIBELTEMPLET