Förra Kapitlet
Parallel Translations
Innehåll ~ Förord ~ 17 Kapitlet ~ Jämför ~ Noter


Nästa Kapitel


ENOCH THE PROPHET 1821

BOOK OF ENOCH 1882

BOOK OF ENOCH 1912

PROPHETEN ENOCH 1826

HENOCHS BOK 1901
7. and I beheld the mountains of the gloom which constitutes winter, and the place from which issues the water in every abyss.

And I saw the mountains of the black clouds of winter, and the place whither all the waters of the deep flow.

I saw the mountains of the darkness of winter and the place whence all the waters of the deep flow.

och jag såg bedröfvelsens berg, hvilka förorsaka vintren, och det ställe, hvarifrån vattnet utgjuter sig i hvarje afgrund.

Och jag såg Vintertidens svarta molns berg och den ort, där hela djupets vatten utgjuter sig.



Förra Kapitlet

Parallel Translations
17 Kapitlet

Nästa Kapitel






Enoch the Prophet 1821 | Book of Enoch 1882 | Book of Enoch 1912 | Ethiopian Book of Enoch | Mashafa Henok | Mäshäfä Henok | Propheten Enoch 1826 | Henochs Bok 1901 | Interlinear | Jämför | Jämför Ge'ez | Sök | Gästbok | Biblisk Kosmologi | Ramar | Utan ramar






Enoks Bok Online är en del av webbplatsen
BIBELTEMPLET